"...Os momentos bons

e as horas más

Que a memória coa..."